Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 7. Bảng nhân 4 có đáp án

  • 332 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số thích hợp cần điền vào ô trống là:

 Số thích hợp cần điền vào ô trống là:4 × 5 =           (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

4 × 5 = 20


Câu 2:

Phép tính nào dưới đây cho kết quả bằng 24.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: 4 × 3 = 12

4 × 4 = 16

4 × 5 = 20

4 × 6 = 24

Vậy phép tính 4 × 6 cho kết quả bằng 24

4 x 7

4 x 7

4 x 4

4 x 4

4 x 5

4 x 5

Câu 3. Sắp xếp thứ tự từ bé đến lớn của các ô màu sau:

A. xanh, vàng, đỏ

B. vàng, xanh, đỏ

C. đỏ, xanh, vàng

D. đỏ, vàng, xanh

Đáp án đúng là: B

Ta có:

4 × 5 = 20

4 × 4 = 16

4 × 7 = 28

Sắp xếp các kết quả trên theo thứ tự từ bé đến lớn, ta được: 16; 20; 28

Do đó, thứ tự các ô màu được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: vàng, xanh, đỏ


Câu 3:

Chọn phép nhân thích hợp với tranh vẽ sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Mỗi ô vuông có 4 cây nến, vậy 4 ô vuông có:

4 × 4 = 16 (cây nến)

Phép nhân thích hợp là 4 × 4


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 4 × 2 = 8

4 × 4 = 16

4 × 8 = 32

4 × 10 = 40

Vậy số thích hợp cần điền vào ô trống là: 4 × 6 = 24


Câu 5:

Mỗi con bò có 4 chân. Hỏi 8 con bò có tất cả bao nhiêu chân?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

8 con bò có số chân là:

4 × 8 = 32 (chân)

Đáp số: 32 chân


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Tuyến Trần
21:26 - 02/03/2023

rất hay

Tuyến Trần
21:20 - 02/03/2023

rất tuyệt