Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 14: Khối lập phương. Khối hộp chữ nhật (Phần 2) có đáp án

  • 180 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Số mặt của khối hộp chữ nhật là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số mặt của khối hộp chữ nhật là: 6 mặt


Câu 2:

Số đỉnh của khối lập phương là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số đỉnh của khối lập phương là: 8 đỉnh


Câu 3:

Số cạnh của khối hộp chữ nhật là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số cạnh của khối hộp chữ nhật là: 12 cạnh


Câu 4:

Khối lập phương có các mặt là hình:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Khối lập phương có các mặt là hình: hình vuông.


Câu 5:

Tuấn muốn dán hình siêu nhân vào các mặt của chiếc hộp có hình khối lập phương, mỗi mặt một hình dán. Vậy Tuấn cần bao nhiêu hình dán siêu nhân?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hình khối lập phương có 6 mặt. Do đó cần 6 hình dán siêu nhân để dán vào các mặt.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận