Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 16: Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo) (Phần 2) có đáp án

  • 153 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đồng hồ đang chỉ:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Kim ngắn chỉ chưa đến số 5, kim dài chỉ vào vạch 48, thiếu 12 phút nữa là 5 giờ. Nên đồng hồ chỉ 5 giờ kém 12 phút hay 4 giờ 48 phút.


Câu 2:

6 giờ 53 phút còn có cách đọc giờ khác là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Kim ngắn chỉ gần đến số 7, kim dài chỉ vào vạch 53, còn thiếu 7 phút nữa thành 7 giờ nên đồng hồ chỉ 7 giờ kém 7 phút


Câu 3:

Đồng hồ bên dưới chỉ mấy giờ sáng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

14 : 34

14 : 34

Theo giờ buổi sáng đồng hồ trên chỉ 2 giờ 30 phút

Câu 4:

Giờ trong chiếc đồng hồ tương ứng với giờ của chiếc đồng hồ nào bên dưới:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

20

: 38

20 : 38

Đồng hồ chỉ 14 giờ 34 phút tương ứng với đồng hồ C.

Câu 5:

Chiếc đồng hồ đang chỉ buổi nào trong ngày?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đồng hồ đang chỉ 20 : 38 là đang chỉ 8 giờ 38 phút buổi tối.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận