Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 20: Phép cộng trong phạm vi 100 000 (Phần 2) có đáp án

  • 183 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 75 694 + 5 348 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

+75  694   5  348¯       81  042

4 cộng 8 bằng 12, viết 2, nhớ 1.

9 cộng 4 bằng 13, thêm 1 bằng 14, viết 4, nhớ 1.

6 cộng 3 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 1, nhớ 1.

7 cộng bằng 8, viết 8.     

Câu 2:

Kết quả của phép tính 2 678 + 4 853 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

+2  6784  853¯       7  531                                                           

8 cộng 3 bằng 11, viết 1, nhớ 1

7 cộng 5 bằng 12, thêm 1 bằng 13, viết 3, nhớ 1

6 cộng 8 bằng 14, thêm 1 bằng 15, viết 5, nhớ 1

2 cộng 4 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7


Câu 3:

Buổi sáng, cửa hàng bán được 5 743 viên bi. Buổi chiều cửa hàng bán được 7 381 viên bi. Hỏi cả ngày của hàng bán được bao nhiêu viên bi?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Cả ngày cửa hàng bán được số viên bi là

5 743 + 7 381 = 13 124 (viên bi)                  

Đáp số: 13 124 viên bi


Câu 4:

Quãng đường từ nhà Na đến nhà bà ngoại là 7 423 mét. Quãng đường từ nhà bà ngoại đến hiệu sách là 543 mét. Mẹ bảo Na mang bánh đến nhà bà sau đó đi mua bút ở hiệu sách và trở về nhà. Hỏi quãng đường Na đi đến hiệu sách dài bao nhiêu mét?

Quãng đường từ nhà Na đến nhà bà ngoại là 7 423 mét. Quãng đường từ nhà bà ngoại (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Quãng đường Na đi đến hiệu sách dài số mét là:

7 432 + 543 = 7 975 (mét)

Đáp số: 7 975 mét


Câu 5:

Kết quả của phép tính 23 000 + 25 000 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Em tính nhẩm:

23 nghìn + 25 nghìn = 48 nghìn

Vậy 23 000 + 25 000 = 48 000


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận