Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 30: Luyện tập (Phần 2) có đáp án

  • 154 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phép chia 4 176 : 4 có thương là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Phép chia 4 176 : 4 có thương là: A. 4 716 B. 1 404 C. 1 044 D. 2 391 (ảnh 1)

Câu 2:

Phép chia 34 270 : 5 có thương là là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Phép chia 34 270 : 5 có thương là là: A. 6 854 B. 8 654 C. 6 584 D. 8 564 (ảnh 1)

Câu 3:

Số dư của phép chia 5 734 : 4 là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Số dư của phép chia 5 734 : 4 là  (ảnh 1)

Câu 4:

Số dư của phép chia 3 756 : 7 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Số dư của phép chia 3 756 : 7 là: A. 7 B. 6 C. 5 D. 4 (ảnh 1)

Câu 5:

Một cuộn dây thép dài 185 cm. Bác thợ xây muốn chia cuộn dây thành 7 đoạn. Hỏi mỗi đoạn dây dài bao nhiêu mét và bác còn dư bao nhiêu mét?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Mỗi đoạn dây dài số mét là:

185 : 7 = 26 (m) (dư 3 m)

Đáp số: 26 m dư 3 m


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận