Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 38: Luyện tập chung (Phần 2) có đáp án

  • 191 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Diện tích hình vuông có cạnh 9 cm là:

D. 18 cm2

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Diện tích hình vuông là:

9 × 9 = 81 (cm2)

Đáp số: 81 (cm2)


Câu 2:

Một hình chữ nhật có chiều rộng 8 cm, diện tích bằng 104 cm2. Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chiều dài của hình chữ nhật đó dài là:

104 : 8 = 13 (cm)

Đáp số: 13 cm.


Câu 3:

Tính diện tích hình sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

Diện tích hình vuông là:

3 × 3 = 9 (cm2)

Đáp số: 9 cm2


Câu 4:

 Trong hai hình dưới đây, hình nào có diện tích bé hơn

 Trong hai hình dưới đây, hình nào có diện tích bé hơn (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Diện tích hình chữ nhật là:

9 × 6 = 54 (cm2)

Diện tích hình vuông là:

7 × 7 = 49 (cm2)

Ta có:  49 cm2 < 54 cm2

Vậy hình vuông có diện tích bé hơn hình chữ nhật.


Câu 5:

 Cho hình dưới đây được tạo thành từ một hình chữ nhật và một hình vuông:

 Cho hình dưới đây được tạo thành từ một hình chữ nhật và một hình vuông: Hình đã cho có diện tích là: (ảnh 1)

Hình đã cho có diện tích là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

2 – 1 = 1 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

2 × 1 = 2 (cm2)

Diện tích hình vuông là:

1 × 1 = 1 (cm2)

Diện tích hình trên là:

2 + 1 = 3 (cm2)

Đáp số: 3cm2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận