Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 39: Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu thống kê (Phần 2) có đáp án

  • 179 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Để ủng hộ các bạn nhỏ có hoàn cảnh sống khó khăn, các bạn lớp 3B đã quyên góp một số đồ dùng học tập với số lượng được ghi chép lại như sau:

Loại đồ dùng học tập

Số lượng

Vở

15

Bút

8

Thước kẻ

7

Sách giáo khoa

10

 

Các bạn lớp 3B đã quyên góp được những loại đồ dùng học tập nào?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Các bạn lớp 3B đã quyên góp được loại đồ dùng học tập là: vở, bút, thước kẻ, sách giáo khoa.


Câu 2:

Để ủng hộ các bạn nhỏ có hoàn cảnh sống khó khăn, các bạn lớp 3A đã quyên góp một số đồ dùng học tập với số lượng được ghi chép lại như sau:

Loại đồ dùng học tập

Số lượng

Vở

20

Bút

13

Thước kẻ

12

Sách giáo khoa

15

 

Loại đồ dùng học tập nào được quyên góp nhiều nhất?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta có: 20 > 15 > 13 > 12

Nên: Trong đó đồ dùng học tập được quyên góp nhiều nhất là vở.


Câu 3:

Quan sát hình vẽ dưới đây, số lượng hình ngôi sao là bao nhiêu?

Quan sát hình vẽ dưới đây, số lượng hình ngôi sao là bao nhiêu? (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Số lượng ngôi sao là 6


Câu 4:

Dưới đây là bảng số liệu về số bông hoa trong một vườn hoa:

Loài hoa

Hoa hồng

Hoa ly

Hoa cúc

Hoa cẩm chướng

Số lượng (bông hoa)

255

300

250

260

Trong vườn hoa, loài hoa nào có ít nhất?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta có 250 < 255 < 260 < 300

Nên hoa cúc có ít nhất.


Câu 5:

Quan sát hình vẽ dưới đây, tổng số lượng hình tròn và hình tam giác là bao nhiêu?

Quan sát hình vẽ dưới đây, tổng số lượng hình tròn và hình tam giác là bao nhiêu? (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Số lượng hình tròn là 3

Số lượng hình tam giác là 4

Tổng số hình tròn và hình tam giác là: 4 + 3 = 7 (hình).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận