Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 4: Các số trong phạm vi 100 000 (Phần 2) có đáp án

  • 172 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 25 005 được đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số 25 005 được đọc là: Hai mươi lăm nghìn không trăm linh năm


Câu 2:

Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống là: 43 672 ... 52 572 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là A

So sánh hai số em thấy: Hai số này đều có 5 chữ số. Số 43 672 có chữ số hàng chục nghìn là 4, số 52 572 có chữ số hàng chục nghìn là 5. Vì 4 < 5 nên 43 672 < 52 572


Câu 3:

Số “Bảy mươi mốt nghìn không trăm bốn mươi hai” được viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số “bảy mươi mốt nghìn không trăm bốn mươi hai” được viết là: 71 042


Câu 4:

Tìm số lớn nhất trong các số sau: 32 753, 75 364, 28 724, 92 375.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì 28 724 < 32 753 < 75 364 < 92 375 nên 92 375 là số lớn nhất.


Câu 5:

Số liền trước của số 89 000 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số liền trước của số 89 000 là 88 999


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận