Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 40: Bảng số liệu thống kê (Phần 2) có đáp án

  • 224 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Quan sát hình vẽ dưới đây, số lượng hình ngôi sao nhiều hơn số lượng hình tam giác là bao nhiêu?

Quan sát hình vẽ dưới đây, số lượng hình ngôi sao nhiều hơn số lượng hình tam giác là bao nhiêu? (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Số lượng ngôi sao là 6

Số lượng hình tam giác là 4

Số lượng hình ngôi sao nhiều hơn số lượng hình tam giác là:

6 – 3 = 2 hình


Câu 3:

Dưới đây là bảng số liệu về số bông hoa trong một vườn hoa và trả lời câu hỏi:

Loài hoa

Hoa hồng

Hoa ly

Hoa cúc

Số lượng (bông hoa)

255

300

250

Trong vườn hoa, tổng hoa hồng và hoa cúc là bao nhiêu?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Tổng số hoa hồng và hoa cúc là:

255 + 250 = 505 (bông hoa)

Đáp số: 505 bông hoa

Câu 4:

Số vật nuôi trong một trang trại vào các năm 2018, 2019, 2020 lần lượt là 324, 573, 264. Điền số thích hợp vào chỗ trống trong bảng sau:

Năm

2018

2019

2020

Số lượng (con)

...

573

264

 

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Số lượng vật nuôi trong trang trại vào năm 2018 là 324 con.


Câu 5:

Cân nặng của các bạn trong tổ 2 được ghi lại như sau:

Tên

Hoa

Mai

Minh

Nam

Cân nặng

25 kg

28 kg

30 kg

35 kg

31 kg

 

Trong tổ 2 bạn nào có số cân nặng nhỏ nhất?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Quan sát bảng số liệu thống kê, bạn Hoa có số cân nặng nhỏ nhất (25 kg).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận