Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 41: Khả năng xảy ra của một sự kiện (Phần 2) có đáp án

  • 268 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một hộp đựng 10 viên bi: 3 viên bi đỏ, 5 viên bi vàng, 2 viên bi trắng. Lan bịt mắt lấy ngẫu nhiên một viên bi. Khả năng nào sau đây không thể xảy ra:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Vì trong hộp không có viên bi xanh nào nên Lan không thể lấy được bi xanh.


Câu 2:

Hoa có một con xúc xắc 6 mặt. Mỗi mặt được khắc lần lượt từ 1 đến 6 chấm đen. Nếu Hoa gieo xúc xắc đó một lần và quan sát mặt trên của xúc xắc thì có mấy sự kiện có thể xảy ra?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Vì xúc xắc có 6 mặt nên có 6 khả năng có thể xảy ra:

- Hoa gieo được mặt 1 chấm.

- Hoa gieo được mặt 2 chấm.

- Hoa gieo được mặt 3 chấm.

- Hoa gieo được mặt 4 chấm.

- Hoa gieo được mặt 5 chấm.

- Hoa gieo được mặt 6 chấm.


Câu 3:

Hoa có một con xúc xắc 6 mặt. Mỗi mặt được khắc lần lượt từ 1 đến 6 chấm đen. Cho khẳng định sau: “Hoa gieo xúc xắc đó một lần thì chắc chắn sẽ được mặt 6 chấm”. Khẳng định trên đúng hay sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Vì xúc xắc có 6 mặt, có 6 khả năng có thể xảy ra đó là:

- Hoa gieo được mặt 1 chấm.

- Hoa gieo được mặt 2 chấm.

- Hoa gieo được mặt 3 chấm.

- Hoa gieo được mặt 4 chấm.

- Hoa gieo được mặt 5 chấm.

- Hoa gieo được mặt 6 chấm.

Vậy không thể chắc chắn được khi gieo xúc xắc một lần sẽ được mặt 6.


Câu 4:

Mai có một số chiếc kẹo: 2 kẹo vị táo, 1 kẹo vị cam. Mai nhắm mắt và lấy 2 chiếc kẹo. Cho phát biểu sau: “Mai chắc chắn lấy được 2 kẹo vị táo”.

Phát biểu trên là đúng hay sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Sai. Vì có 1 kẹo vị cam nên có thể Mai sẽ lấy đúng chiếc kẹo vị cam đó


Câu 5:

Trong hộp có 3 thẻ Trong hộp có 3 thẻ . Không nhìn vào hộp, lấy ra một thẻ. (ảnh 1). Không nhìn vào hộp, lấy ra một thẻ.

 Có thể lấy được thẻ mang số 3?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Vì trong hộp có thẻ số 3 nên có thể lấy được thẻ mang số 3.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận