Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 44: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 (Phần 2) có đáp án

  • 163 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Giá trị của biểu thức 48 325 – 96 232 : 4 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

48 325 – 96 232 : 4

= 48 325 – 24 058

= 24 267


Câu 2:

Biết: 74 567 + 12 634 − x = 1 107. Giá trị của x là: 86 094. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có:

74 567 + 12 634 – x = 1 107

87 201 – x = 1 107

x = 8 7201 – 1 107

x = 86 094

Giá trị của x là 86 094.


Câu 3:

Mẹ đi chợ mua 11 kg 600 g gạo tẻ và 12 kg gạo nếp. Khối lượng gạo tẻ ít hơn khối lượng gạo nếp số gam là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Đổi: 11 kg 600 g = 11 600g; 12 kg = 12 000 g

Khối lượng gạo tẻ ít hơn khối lượng gạo nếp số gam là:

12 000 – 11 600 = 400(g)

Đáp số: 400g.


Câu 4:

Kết quả của phép toán 93 628 – 71 353 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Kết quả của phép toán trừ là:

93 628 – 71 353 = 22 275


Câu 5:

Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống 72 434 … 49 034 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Hai số 72 434 và 49 034 đều có 5 chữ số. Số 72 434 có chữ số hàng chục nghìn là 7, số 49 034 có chữ số hàng chục nghìn là 4.

Vì 7 > 4 nên 72 434 > 49 034.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận