Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 46: Ôn tập về hình học và đo lường (Phần 2) có đáp án

 • 174 lượt thi

 • 8 câu hỏi

 • 30 phút

Câu 1:

Sân thể dục ở trường Hoa có chiều dài là 50 m, chiều rộng là 25 m. Hỏi sân thể dục ở trường Hoa có diện tích bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Diện tích sân thể dục ở trường Hoa là:

50 × 25 = 1 250 (m2)

Đáp số: 1 250 m2


Câu 2:

Cho hình sau đây:

Cho hình sau đây:  Tên các cạnh trong hình là: A. AB, AC, CD, BD     B. A, B, C, D    (ảnh 1)

Tên các cạnh trong hình là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

4 cạnh của hình trên là: AB, AC, CD, BD        


Câu 3:

Cho hình tròn tâm O

Cho hình tròn tâm O  Đường kính của hình tròn tâm O trên là: (ảnh 1)

Đường kính của hình tròn tâm O trên là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Đường kính của hình tròn tâm O trên là BC


Câu 4:

Các bán kính trong hình tròn dưới đây là:

Các bán kính trong hình tròn dưới đây là:  A. OA   B. OC    C. OB     D. Tất cả đáp án trên (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Bán kính của hình bên là: OA, OC hay OB


Câu 5:

Khối lập phương gồm mấy đỉnh?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Khối lập phương gồm 8 đỉnh, 6 mặt, 12 cạnh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận