Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 47: Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất (Phần 2) có đáp án

  • 172 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Quan sát biểu đồ sau:

Số cuộn giấy màu cửa hàng bán được trong 1 ngày

Quan sát biểu đồ sau: Số cuộn giấy màu cửa hàng bán được trong 1 ngày   (ảnh 1)

Màu giấy nào cửa hàng đã bán được 7 cuộn giấy?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Cửa hàng đã bán được 7 cuộn giấy màu xanh.


Câu 2:

Quan sát biểu đồ tranh sau:

Số chiếc xe cửa hàng bán được trong 1 tháng

Quan sát biểu đồ tranh sau: Số chiếc xe cửa hàng bán được trong 1 tháng (ảnh 1)

Cửa hàng đã bán được bao nhiêu chiếc xe audi trong 1 tháng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Cửa hàng đã bán được số chiếc xe audi trong 1 tháng là:

4 × 2 = 8 (xe)

Đáp số: 8 xe


Câu 3:

Quan sát biểu đồ tranh sau:

Số chiếc xe cửa hàng bán được trong 1 tháng

Quan sát biểu đồ tranh sau:  Số chiếc xe cửa hàng bán được trong 1 tháng  (ảnh 1)

Cửa hàng đã bán được tất cả bao nhiêu chiếc xe trong một tháng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Cửa hàng đã bán được tất cả số xe trong một tháng là:

(6 × 2) + (5 × 2) + (4 × 2) + (3 × 2) = 36 (xe)

Đáp số: 36 xe


Câu 4:

Số người tham gia hiến máu trong tuần:

Số người tham gia hiến máu trong tuần:  Có bao nhiêu người đến hiến máu trong ngày thứ Tư? (ảnh 1)

 Có bao nhiêu người đến hiến máu trong ngày thứ Tư?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Có 9 người đến hiến máu trong ngày thứ Tư.


Câu 5:

Số người hiến máu trong tuần:

Ngày

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

Số người

9

8

3

9

10

18

20

Số người đến hiến máu trong ngày Thứ Sáu nhiều hơn trong ngày thứ Ba là bao nhiêu người?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Số người đến hiến máu trong ngày Thứ Sáu nhiều hơn trong ngày thứ Ba là 2 người.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận