Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 7: Luyện tập (Phần 2) có đáp án

  • 217 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền dấu thích hợp vào chỗ trống: 6 742 ... 56 285

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì 6 742 là số có 4 chữ số, 56 285 là số có 5 chữ số nên 6 742 < 56 285.


Câu 2:

Trong các số sau số nào là số bé nhất: 12 102, 12 120, 12 210, 12 201

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn như sau: 12 102 < 12 120 < 12 201 < 12 210 nên số bé nhất là: 12 102.


Câu 3:

Trong các số sau số nào là số lớn nhất: 7 735, 7 377, 7 243, 7 892.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì 7 243 < 7 377 < 7 735 < 7 892 nên số lớn nhất là 7 892.


Câu 4:

Số nhỏ nhất có 4 chữ số là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số nhỏ nhất có 4 chữ số là 1000


Câu 5:

Số lẻ liền trước số 35 375 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số lẻ liền trước số 35 375 là: 35 373


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận