Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 10. Vẽ trang trí hình tròn có đáp án

  • 346 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dụng cụ nào sau đây được dùng để vẽ thành hình tròn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Com-pa được dùng để vẽ thành hình tròn.


Câu 2:

Sắp xếp quy trình sau theo thứ tự đúng để vẽ một hình tròn.

1. Lắp bút vào đầu compa chỉnh cho hai chân đều nhau và vặn chặt.

2. Quay compa để vẽ đường tròn

3. Đặt tâm vào vị trí và lựa chọn đường kính phù hợp

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Quy trình đúng để vẽ một hình tròn là:

1. Lắp bút vào đầu compa chỉnh cho hai chân đều nhau và vặn chặt.

3. Đặt tâm vào vị trí và lựa chọn đường kính phù hợp

2. Quay compa để vẽ đường tròn


Câu 3:

Hình vẽ dưới đây có mấy hình tròn?

Hình vẽ dưới đây có mấy hình tròn? A. 1 hình B. 3 hình C. 5 hình D. 4 hình (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hình vẽ trên có 3 hình tròn


Câu 4:

Phát hiểu nào sau đây đúng?

Phát hiểu nào sau đây đúng? A. Hình tròn tâm O bé hơn hình tròn tâm A (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Quan sát hình vẽ ta thấy: Bán kính hình tròn tâm O lớn hơn bán kính đường tròn tâm A


Câu 5:

Hai hình tròn dưới đây có điểm gì chung?

Hai hình tròn dưới đây có điểm gì chung? A. Cùng tâm B. Cùng bán kính (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hai hình tròn trong hình vẽ trên có cùng tâm, nhưng bán kính khác nhau


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận