Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 15. Thực hành xem đồng hồ có đáp án

  • 236 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ? A. 8 giờ 1 phút B. 8 giờ 5 phút C. 1 giờ 8 phút (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Kim ngắn chỉ số 8, kim dài chỉ số 1

Vậy đồng hồ chỉ 8 giờ 5 phút


Câu 2:

Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ? A. 8 giờ 30 phút B. 8 giờ 6 phút C. 6 giờ 8 phút (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Kim ngắn chỉ số 8; kim dài chỉ số 6

Vậy đồng hồ trên chỉ 8 giờ 30 phút (hay 8 rưỡi)


Câu 3:

Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ? A. 9 giờ 8 phút B. 10 giờ kém 8 phút C. 9 giờ 40 phút (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Kim dài chỉ số 8, kim ngắn chỉ số 9

Vậy đồng hồ trên chỉ 9 giờ 40 phút

Hay là 10 giờ kém 20 phút


Câu 4:

Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ? A. 1 giờ B. 12 giờ 5 phút C. 1 giờ 12 phút (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Kim ngắn chỉ số 1, kim dài chỉ số 12.

Vậy đồng hồ trên đang chỉ 1 giờ


Câu 5:

Đọc giờ trên đồng hồ sau:

Đọc giờ trên đồng hồ sau: A. 23 giờ  B. 23 giờ 35 giây C. 23 giờ 35 phút (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Giờ trên đồng hồ đọc là: 23 giờ 35 phút


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận