Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 19. Em vui học toán có đáp án

  • 402 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 4 023 đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số 4 023 đọc là Bốn nghìn không trăm hai mươi ba


Câu 2:

Số 4 023 được viết thàng tổng của nghìn, trăm, chục, đơn vị là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số 4 023 gồm 4 nghìn, 2 chục, 3 đơn vị

Vậy 4 023 = 4 000 + 20 + 3


Câu 3:

Số liền trước của số 4 023 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số liền trước của số 4 023 là số đứng trước số 4 023 và kém số 4 023 một đơn vị.

Vậy số đó là: 4 022


Câu 4:

Số 4 023 làm tròn đến hàng trăm được số:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 4 023 có chữ số hàng chục là 2, do 2 < 5 nên khi làm tròn đến hàng trăm, ta làm tròn lùi được số 4 000


Câu 5:

Để vẽ hình tròn, em cần dùng dụng cụ học tập nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Để vẽ hình tròn, em cần sử dụng compa


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận