Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 38. Luyện tập chung có đáp án

  • 196 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống

Cạnh hình vuông

20 cm

Chu vi hình vuông

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Chu vi hình vuông là:

20 × 4 = 80 (cm)

Đáp số: 80 cm


Câu 2:

Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 3 dm, chiều rộng 15 cm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đổi: 3 dm = 30 cm

Chu vi hình chữ nhật là:

(30 + 15) × 2 = 90 (cm)

Đáp số: 90 cm


Câu 3:

Một hình chữ nhật có chiều rộng 5 cm. Tính diện tích hình chữ nhật biết chiều dài gấp 2 lần chiều rộng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chiều dài của hình chữ nhật là:

5 × 2 = 10 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

10 × 5 = 50 (cm2)

Đáp số: 50 cm2


Câu 4:

Một tờ giấy hình vuông có chu vi 36 cm. Diện tích tờ giấy hình vuông đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Độ dài cạnh của tờ giấy hình vuông là:

36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích của tờ giấy hình vuông là:

9 × 9 = 81 (cm2)

Đáp số: 81 cm2


Câu 5:

Hình nào dưới đây có diện tích bằng 8 cm2

Hình nào dưới đây có diện tích bằng 8 cm^2 A. Hình A B. Hình B C. Hình C (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

+ Hình A gồm có 6 ô vuông 1 cm2

Diện tích hình A là: 6 cm2

+ Hình B gồm có 8 ô vuông 1 cm2

Diện tích hình B là 8 cm2

+ Hình C gồm có 6 ô vuông 1 cm2

Diện tích hình C là 6 cm2

+ Hình D gồm có 6 ô vuông 1 cm2

Diện tích hình D là 6 cm2

Vậy hình B có diện tích 8 cm2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận