Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 39. Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu, bảng số liệu có đáp án

  • 302 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số lượng đồ dùng học tập của một nhóm học sinh lớp 3 được ghi chép lại như sau:
Số lượng đồ dùng học tập của một nhóm học sinh lớp 3 được ghi chép lại như sau: (ảnh 1)

Nhóm học sinh trên có những loại đồ dùng học tập nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nhóm học sinh trên có 3 loại đồ dùng học tập: Vở, Bút chì, Thước kẻ


Câu 2:

Số lượng học sinh tham gia đăng kí học các môn thể thao được ghi chép lại như sau:

Có bao nhiêu em học sinh đăng kí học Bơi lội? (ảnh 1)

Có bao nhiêu em học sinh đăng kí học Bơi lội?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Quan sát bảng ghi chép, em đếm số gạch ở cột bơi lội để tìm ra số học sinh đăng kí môn học này.

Như vậy có 13 em đăng kí tham gia bơi lội.


Câu 3:

Số lượng tiền tiết kiệm của Lan được ghi chép lại như sau:

Số lượng tiền tiết kiệm của Lan được ghi chép lại như sau: (ảnh 1)

Hỏi mệnh giá nào có số lượng nhiều nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Quan sát bảng ghi chép, ta thấy:

+ Mệnh giá 10 000 đồng có: 10 tờ

+ Mệnh giá 20 000 đồng có: 5 tờ

+ Mệnh giá 50 000 đồng có: 2 tờ

+ Mệnh giá 100 000 đồng có: 3 tờ

Do 2 < 3 < 5 < 10 nên ta có: Mệnh giá 10 000 đồng có số lượng nhiều nhất


Câu 4:

Cho hình vẽ dưới đây

Trong tranh có những loại diều màu nào? A. xanh, đỏ B. đỏ, vàng (ảnh 1)

Trong tranh có những loại diều màu nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trong tranh có 3 loại diều: màu xanh, màu đỏ, màu vàng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận