Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 4. Các số trong phạm vi 100 000 có đáp án

  • 209 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 13 000 đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số 13 000 đọc là mười ba nghìn


Câu 2:

Số Mười lăm nghìn viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Mười lăm nghìn viết là 15 000


Câu 3:

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Dãy số trên được viết theo thứ tự tăng dần, trong đó số đứng sau hơn số đứng trước 10 000 đơn vị

Ta có:

10 000 + 10 000 = 20 000

20 000 + 10 000 = 30 000

30 000 + 10 000 = 40 000

40 000 + 10 000 = 50 000

50 000 + 10 000 = 60 000

Vậy số cần điền vào ô trống là 50 000


Câu 4:

Đọc số sau

Đọc số sau A. Hai mươi nghìn B. Năm mươi nghìn C. Hai nghìn D. Hai trăm (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hình trên đọc là hai mươi nghìn


Câu 5:

Đọc số sau

50 277

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 50 277 gồm 5 chục nghìn, 2 trăm, 7 chục, 7 đơn vị.

Số 50 277 đọc là năm mươi nghìn hai trăm bảy mươi bảy


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận