Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 43. Em vui học toán có đáp án

  • 202 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Giá tiền của một quả dưa hấu là: A. 30 000 đồng B. 15 000 đồng C. 25 000 đồng (ảnh 1)

Giá tiền của một quả dưa hấu là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Giá tiền của một quả dưa hấu là 30 000 đồng


Câu 2:

Giá tiền của một quyển truyện cổ tích là 15 000 đồng. Bạn Hồng mua 2 quyển truyện như thế hết số tiền là:

Giá tiền của một quyển truyện cổ tích là 15 000 đồng. Bạn Hồng mua 2 quyển  (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Bạn Hồng mua 2 quyển truyện như thế hết số tiền là:

15 000 × 2 = 30 000 (đồng)

Đáp số: 30 000 đồng


Câu 3:

Có 4 món đồ chơi được bày bán với giá tiền như sau:

Bạn An mua 1 cái ô tô màu xanh dương và 1 cái thuyền buồm hết bao nhiêu tiền? (ảnh 1)

Bạn An mua 1 cái ô tô màu xanh dương và 1 cái thuyền buồm hết bao nhiêu tiền?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Giá tiền của 1 cái ô tô màu xanh dương là: 20 000 đồng

Giá tiền của 1 cái thuyền buồm là: 16 900 đồng

An mua hết tất cả số tiền là:

20 000 + 16 900 = 36 900 (đồng)

Đáp số: 36 900 đồng


Câu 4:

Tờ tiền sau có mệnh giá bao nhiêu?

Tờ tiền sau có mệnh giá bao nhiêu? A. 10 000 đồng B. 20 000 đồng (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Quan sát tờ tiền, ta thấy: Trên tờ tiền có ghi “Năm mươi nghìn đồng” và số 50 000

Vậy tờ tiền trên có mệnh giá là 50 000 đồng.


Câu 5:

Tâm mua 3 cây bút chì và 1 chiếc thước kẻ. Tâm đưa cô bán hàng tờ 20 000 đồng. Cô bán hàng cần trả lại Tâm bao nhiêu tiền?

Tâm mua 3 cây bút chì và 1 chiếc thước kẻ. Tâm đưa cô bán hàng tờ 20 000 đồng.  (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tâm mua 3 cây bút chì và 1 chiếc thước kẻ hết số tiền là:

3 000 × 3 + 5 000 = 14 000 (đồng)

Cô bán hàng cần trả lại Tâm số tiền là:

20 000 – 14 000 = 6 000 (đồng)

Đáp số: 6 000 đồng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận