Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 46. Ôn tập về hình học và đo lường có đáp án

  • 204 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hình tròn tâm O như hình vẽ. O là trung điểm của đoạn thẳng nào?

Cho hình tròn tâm O như hình vẽ. O là trung điểm của đoạn thẳng nào?  (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

+ OA = OB (cùng là bán kính của đường tròn tâm O)

+ Ba điểm O, A, B thẳng hàng

Do đó: O là trung điểm của đoạn thẳng AB


Câu 2:

Tứ giác MNPQ có cặp cạnh nào có độ dài bằng nhau?

Tứ giác MNPQ có cặp cạnh nào có độ dài bằng nhau? A. NP = PQ B. MQ = QP  (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: MQ = MN (Vì cùng bằng 5 dm)


Câu 3:

Chu vi tam giác ABC là:

Chu vi tam giác ABC là: A. 15 cm B. 10 cm C. 15 D. 10 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chu vi tam giác ABC là:

4 cm + 5 cm + 6 cm = 15 (cm)

Đáp số: 15 cm


Câu 4:

Chu vi hình vuông có độ dài cạnh 30 cm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4

Chu vi của hình vuông là:

30 × 4 = 120 (cm)

Đáp số: 120 cm


Câu 5:

Hình vẽ dưới đây được tạo bởi 1 hình vuông và 1 hình chữ nhật. Diện tích hình vẽ là:

Hình vẽ dưới đây được tạo bởi 1 hình vuông và 1 hình chữ nhật. Diện tích hình vẽ là: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Diện tích hình chữ nhật là:

2 × 5 = 10 (cm2)

Diện tích hình vuông là:

2 × 2 = 4 (cm2)

Diện tích cả hình vẽ là:

10 + 4 = 14 (cm2)

Đáp số: 14 cm2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận