Trắc nghiệm Văn 11 Cánh diều Tác giả Chế Lan Viên có đáp án

  • 123 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Địa danh nào sau đây là quê hương của Chế Lan Viên?

Xem đáp án

Chế Lan Viên quê ở Quảng Trị

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Sau khi tốt nghiệp Trung học, Chế Lan Viên làm công việc gì?

Xem đáp án

Sau khi tốt nghiệp Trung học, Chế Lan Viên đi dạy học ở trường tư, làm báo ở Sài Gòn và các tỉnh miền Trung

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Trong kháng chiến chống Pháp, Chế Lan Viên hoạt động văn nghệ ở đâu?

Xem đáp án

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ông hoạt động văn nghệ và báo chí ở Liên khu IV và chiến trường Bình - Trị - Thiên

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Sau năm 1954, Chế Lan Viên hoạt động văn học ở đâu?

Xem đáp án

Sau năm 1954, ông về Hà Nội tiếp tục hoạt động văn học, nhiều năm tham gia lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Trước Cách mạng tháng Tám, thơ Chế Lan Viên có đặc điểm gì?

Xem đáp án

Trước Cách mạng tháng Tám, thơ Chế Lan Viên là một thế giới đúng nghĩa “trường thơ loạn” và “kinh dị, thần bí, bế tắc của thời

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận