Trắc nghiệm Văn 11 Cánh diều Tác giả Nam Cao có đáp án

  • 170 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nam Cao sinh ra ở đâu?

Xem đáp án

Nam Cao sinh ra ở làng Đại Hoàng, tổng Cao Đàn, huyện Nam Sang, phủ Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Nam Cao xuất thân trong một gia đình như thế nào?

Xem đáp án

Nam Cao sinh ra trong một gia đình nông dân

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Vì sao Nam Cao phải trở về quê sống sau hơn ba năm ở Sài Gòn?

Xem đáp án

Sau ba năm, vì ốm đau, Nam Cao phải trở về quê nhà chữa bệnh rồi cưới vợ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Nam Cao ra nhập Hội Văn hóa cứu quốc năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Nam Cao ra nhập Hội Văn hóa cứu quốc năm 1943

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Quan điểm sáng tác của Nam Cao là:

Xem đáp án

Quan điểm sáng tác của Nam Cao:

- Quan điểm “nghệ thuật vị nhân sinh” : Nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối, không cần là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia thoát ra từ kiếp lầm than”

- “Một tác phẩm thật giá trị, phải vượt lên trên tất cả các bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho cả loài người”

- “Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho"

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận