Trắc nghiệm Văn 11 Cánh diều Tác giả Nguyễn Bính có đáp án

  • 120 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nguyễn Bính sinh ra ở đâu?

Xem đáp án

Nguyễn Bính sinh ra ở làng Thiện Vĩnh, xã Đồng Đội, huyện Vụ Bản Điền, tỉnh Nam Định

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Nguyễn Bính sinh ra trong một gia đình như thế nào?

Xem đáp án

Nguyễn Bính sinh ra trong một gia đình nhà

Đáp án cần chọn là: A

Nguyễn Bính sinh ra trong một gia đình như thế nào?

A. Gia đình nhà Nho nghèo

B. Gia đình viên chức nghèo

C. Gia đình gốc quan lại

D. Gia đình nông dân

Nguyễn Bính sinh ra trong một gia đình nhà.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Ý nào sau đây đúng về tác giả Nguyễn Bính?

Xem đáp án

Ý đúng: Năm 19 tuổi (1937), Nguyễn Bính được nhận giải khuyến khích về thơ của Tự lực văn đoàn.

Ý sửa sai:

Nguyễn Bính mồ côi cha rất sớm, 10 tuổi đã phải theo anh lên Hà Nội kiếm sống.

Tên thật là Nguyễn Trọng Bính.

Bài thơ đầu tiên được đăng báo của ông là Cô hái mơ.


Câu 4:

Nguyễn Bính chịu ảnh hưởng bởi nền văn học nào?

Xem đáp án

Trong khi phần lớn các thi sĩ cùng thời chịu ảnh hưởng của thơ ca phương Tây thì Nguyễn Bính lại tìm về với hồn thơ dân tộc và hấp dẫn người đọc bởi hồn thơ này.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Nguyễn Bính được mệnh danh là:

Xem đáp án

Nguyễn Bính được mệnh danh là “thi sĩ của đồng quê”.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận