Trắc nghiệm Văn 11 Cánh diều Tác giả Xuân Diệu có đáp án

  • 173 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Xuân Diệu sinh ra ở đâu?

Xem đáp án

Xuân Diệu sinh ra và lớn lên ở Quy Nhơn

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Bút danh Trảo Nha của Xuân Diệu được lấy từ đâu?

Xem đáp án

Tên làng của cha Xuân Diệu tên là Trảo Nha

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Ý nào sau đây đúng khi nói về tác giả Xuân Diệu?

Xem đáp án

- Sau khi tốt nghiệp, Xuân Diệu đi dạy học và làm viên chức ở Cần Thơ

- Xuân Diệu ra Hà Nội và sống bằng nghề viết văn

- Xuân Diệu là thành viên của nhóm Tự lực văn đoàn Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Xuân Diệu tham gia mặt trận Việt Minh khi nào?

Xem đáp án

Xuân Diệu tham gia mặt trận Việt Minh từ trước Cách mạng tháng Tám

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Xuân Diệu được nhà phê bình Hoài Thanh nhận xét là:

Xem đáp án

Xuân Diệu được nhận xét là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận