Trắc nghiệm Văn 11 Cánh diều Tác phẩm Chữ người tử tù có đáp án

  • 117 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tác giả của Chữ người tử tù là?

Xem đáp án

Tác giả của Chữ người tử tù là Nguyễn Tuân

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Ban đầu, tác phẩm Chữ người tử tù có tên là?

Xem đáp án

Ban đầu, tác phẩm có tên là “Dòng chữ cuối cùng”

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Xuất xứ của tác phẩm là gì?

Xem đáp án

Tác phẩm in năm 1939 trên tạp chí Tao đàn sau được tuyển in trong tập Vang bóng một thời

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Nhân vật chính trong Vang bóng một thời phần lớn là:

Xem đáp án

Vang bóng một thời là tác phẩm kết tinh tài năng của Nguyễn Tuân trước Cách mạng. Nhân vật chính trong Vang bóng một thời phần lớn là những nho sĩ cuối mùa – những con người tài hoa bất đắc chí

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Tình huống truyện của tác phẩm Chữ người tử tù là:

Xem đáp án

Tình huống truyện: Huấn Cao – một tử tù và viên quản ngục tình cờ gặp nhau và trở thành tri âm, tri kỉ trong một hoàn cảnh đặc biệt: nhà lao.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận