Trắc nghiệm Văn 11 Cánh diều Tác phẩm Đây mùa thu tới có đáp án

  • 588 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Câu thơ nào sau đây chép đúng nguyên bản lời thơ Xuân Diệu?

Xem đáp án

Câu thơ đúng: Rặng liễu đìu hiu đứng chịu tang

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Tác giả của bài thơ Đây mùa thu tới là:

Xem đáp án

Tác giả của Đây mùa thu tới là Xuân Diệu

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Bài thơ Đây mùa thu tới được in trong tập nào?

Xem đáp án

Bài thơ được in trong tập Thơ thơ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Hình ảnh bến đò trong “Đã vắng người sang những bến đờ” của bài thơ Đây mùa thu tới gợi nhớ đến câu thơ “Con đò gối bãi suốt ngày ngơi” của ai trong số những nhà thơ sau đây?

Xem đáp án

Câu thơ “Con đò gối bãi suốt ngày ngơi của Nguyễn Trãi

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Trong khổ thơ thứ hai của bài thơ, cách nói mang ấn tượng xúc giác rõ nhất được Xuân Diệu sử dụng trong câu thơ nào?

Xem đáp án

Câu thơ mang ấn tượng xúc giác rõ nhất: Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh

Đáp án cần chọn là: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

8 tháng trước

Man Rcom H

Bình luận


Bình luận