Trắc nghiệm Văn 11 Cánh diều Tác phẩm Nỗi niềm tương tư có đáp án

  • 340 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tác giả của tác phẩm Nỗi niềm tương tự là?

Xem đáp án

Tác giả của tác phẩm Nỗi niềm tương tư là Vũ Quốc Trân.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Thể loại của văn bản Nỗi niềm tương tư là?

Xem đáp án

Văn bản được viết theo thể loại truyện thơ Nôm.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Phương thức biểu đạt của văn bản Nỗi niềm tương tư là?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt tự sự

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Văn bản được trích trong:

Xem đáp án

“Nỗi niềm tương tự” trích trong tác phẩm truyện thơ Bích cầu kì ngộ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Tâm trạng của chàng trai qua lời đối thoại là gì?

Xem đáp án

- Tâm trạng của chàng trai:

+ Xót xa khi tiễn người mình yêu về nhà chồng.

+ Lưu luyến không nỡ rời xa, muốn đi cùng người yêu về đến tận nhà chồng.

+ Tuyệt vọng vì không còn hi vọng, không còn được bên người yêu.

+ Chấp nhận với thực tại, muốn rời đi.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận