Trắc nghiệm Văn 11 Cánh diều Tác phẩm Sóng có đáp án

  • 253 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Bài thơ Sóng được in trong tập thơ nào dưới đây?

Xem đáp án

Bài thơ Sóng được in trong tập Hoa dọc chiến hào

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Bài thơ Sóng được Xuân Quỳnh sáng tác trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án

Xuân Quỳnh sáng tác bài thơ trong chuyến đi thực tế vùng biển Diêm Điền

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Bài thơ thuộc thể thơ nào?

Xem đáp án

Bài thơ được viết bằng thể thơ năm chữ

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Bài thơ Sóng được Xuân Quỳnh sáng tác năm nao nhiêu?

Xem đáp án

Bài thơ được Xuân Quỳnh sáng tác ngày 29 – 12 – 1967

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

“Dữ dội và dịu êm Ồn ào và lặng lẽ”

Mở đầu khổ 1, tác giả đã nêu ra những trạng thái đối lập của:

Xem đáp án

Mới đầu khổ 1, tác giả đã nêu ra những trạng thái đối lập của con sóng. Đây cũng chính là hình ảnh thật của của những con sóng ngoài biển khơi, cũng chính là trạng thái của người con gái trong tình yêu. Tình yêu có lúc dịu dàng, sâu lắng nhưng cũng có những lúc cuồng nhiệt, mạnh mẽ

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận