Trắc nghiệm Văn 11 Cánh diều Tác phẩm Trao duyên có đáp án

  • 230 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Vị trí đoạn trích Trao duyên là:

Xem đáp án

Đoạn trích từ câu 723 đến câu 756 trong Truyện Kiều, là lời của Thúy Kiều nói với Thúy Vân

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Tác phẩm Trao duyên thuộc thể loại nào?

Xem đáp án

Tác phẩm Trao duyên thuộc thể loại truyện thơ Nôm

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Đoạn trích thuộc phần nào trong tác phẩm Truyện Kiều?

Xem đáp án

Đoạn trích thuộc phần 2 - Gia biến và lưu lạc (từ câu 723 đến câu 756).

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Nội dung của 12 câu đầu là gì?

Xem đáp án

12 câu đầu: Lời nhờ cậy và thuyết phục trao duyên cho Thúy Vân của Thúy Kiều.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Thúy Kiều dùng những từ như “cậy”, “thưa” cùng hành động “lạy” là muốn thể hiện điều gì?

Xem đáp án

Lời nhờ cậy chứng tỏ:

+ Việc Kiều nhờ em rất thiêng liêng.

+ Kiều đặt Vân vào hoàn cảnh không thể từ chối.

+ Kiều đang trong một hoàn cảnh đặc biệt khác thường, nài ép Vân phải nhận.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận