Trắc nghiệm Văn 11 Cánh diều Tìm hiểu chung về Chí Phèo có đáp án

  • 131 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Ban đầu, tác phẩm Chí Phèo có tên là?

Xem đáp án

Ban đầu, truyện ngắn Chí Phèo có tên là Cái lò gạch cũ

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Tác phẩm Chí Phèo được sáng tác năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Tác phẩm Chí Phèo được sáng tác năm 1941.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Nhan đề Chí Phèo do ai đặt?

Xem đáp án

Sau khi in lại trong tập Luống cày, tác giả đặt tên tác phẩm là Chí Phèo

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Thể loại của tác phẩm Chí Phèo là gì?

Xem đáp án

Tác phẩm Chí Phèo thuộc thể loại truyện ngắn

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Chí Phèo viết về đề tài gì?

Xem đáp án

Tác phẩm Chí Phèo thuộc đề tài người nông dân nghèo trước Cách mạng

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận