Trắc nghiệm Văn 11 CTST Tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông có đáp án

  • 178 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tác giả của tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông là?

Xem đáp án

Ai đã đặt tên cho dòng sông của tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Thể loại của tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông là:

Xem đáp án

Thể loại bút kí

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông được sáng tác năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông viết ngày 4/1/1981 tại Huế

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông được in trong tập:

Xem đáp án

Tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông in trong tập sách cùng tên

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Vị trí của đoạn trích Ai đã đặt tên cho dòng sông? Là:

Xem đáp án

Vị trí : Nằm ở phần 1 cộng với lời kết của tác phẩm

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận