Trắc nghiệm Văn 11 CTST Tác phẩm Cõi lá có đáp án

  • 147 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tác giả của tác phẩm Cõi lá là?

Xem đáp án

Tác giả của tác phẩm Cõi lá là Đỗ Phấn

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Tác giả Đỗ Phấn sinh ra tại

Xem đáp án

Tác giả Đỗ Phấn sinh năm 1956 tại Hà Nội

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Ngoài sáng tác văn học, Đỗ Phấn còn được biết đến là một:

Xem đáp án

Ngoài sáng tác văn học, tác giả Đỗ Phấn - ông là một họa sĩ tài ba

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Phong cách sáng tác của Đỗ Phấn thường là:

Xem đáp án

Nghệ thuật trong sáng tác của Đỗ Phấn ông thường viết về những hình ảnh của cuộc sống đời thường có thể qua những trang vẽ của mình. Với bút pháp nghệ thuật tài hoa, độc đáo cùng những màu sắc khác lạ qua việc khắc họa hình ảnh đời sống sinh hoạt của người dân, ngòi bút nhẹ nhàng và đầy tinh tế

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Tác phẩm nào dưới đây KHÔNG PHẢI của tác giả Đỗ Phấn?

Xem đáp án

Tác phẩm Hành lý hư vô của tác giả Nguyễn Ngọc Tư

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận