Trắc nghiệm Văn 11 CTST Tác phẩm Thị Kính nuôi con cho Thị Mầu có đáp án

  • 452 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Thể loại của văn bản Thị Kính nuôi con cho Thị Mầu là:

Xem đáp án

Văn bản Thị Kính nuôi con cho Thị Mầu thuộc thể loại truyện thơ

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Phương thức biểu đạt của văn bản là gì?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt của văn bản là tự sự kết hợp với trữ tình

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Văn bản được kể theo ngôi thứ mấy?

Xem đáp án

Văn bản được kể theo ngôi thứ 3

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Tác phẩm được trích trong:

Xem đáp án

Thị Kính nuôi con cho Thị Mầu là tác phẩm trích trong Quan âm Thị Kính

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Đâu là đặc điểm của thể loại truyện thơ được thể hiện qua văn bản?

Xem đáp án

- Những đặc điểm của thể loại truyện thơ đã được thể hiện qua văn bản:

+ Hình thức chèo - hát kịch, múa dân gian, kể chuyện, diễn tích bằng hình thức sân khấu.

+ Các nhân vật trong câu truyện được chia thành hai tuyến rõ ràng.

+ Kết hợp ngôn từ tự sự và trữ tình.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hùng Nguyễn
19:10 - 11/12/2023

Câu 5 : Đáp án là D