Trắc nghiệm Văn 11 CTST Tác phẩm Tú Uyên gặp Giáng Kiều có đáp án

  • 646 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tác giả của Tú Uyên gặp Giáng Kiều là:

Xem đáp án

Tác giả của Tú Uyên gặp Giảng Kiều là Vũ Quốc Trân

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Thể loại của tác phẩm Tú Uyên gặp Giáng Kiều là:

Xem đáp án

Thể loại của tác phẩm Tú Uyên gặp Giáng Kiều là truyện thơ Nôm.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Nguồn gốc tác phẩm được lấy cảm hứng từ:

Xem đáp án

Tú Uyên gặp Giáng Kiều là câu chuyện viết về một chuyện cổ tích dân gian của Việt Nam, dựa vào diễn biến lịch sử câu chuyện trong dân gian Việt Nam.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Tác phẩm Tú Uyên gặp Giáng Kiều được trích trong

Xem đáp án

Tác phẩm Tú Uyên gặp Giáng Kiều được trích trong Bích Câu kì ngộ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Tác giả so sánh nỗi nhớ của chàng Tú Uyên với:

Xem đáp án

Tác giả miêu tả nỗi nhớ của chàng như “sông Tương mơ hình”, sông Tương là nơi hai bà Nga Hoàng và Nữ Anh đã khóc thương chồng, nay đó là nơi trĩu nặng tương tư của nhân vật.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận