Trắc nghiệm Văn 11 Kết nối Tác giả Huy Cận có đáp án

  • 134 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Quê Huy Cận ở?

Xem đáp án

Huy Cận (1919-2005) quê ở làng Ân Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Ông đã từng giữ những chức vụ gì trong bộ máy chính trị?

Xem đáp án

Huy Cận từng giữ nhiều chức vụ lãnh đạo cao cấp trong chính phủ Việt Nam như Bộ trưởng Bộ Canh nông (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Thứ trưởng Bộ Văn hóa Nghệ thuật, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Giáo dục, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ Kinh tế, Bộ trưởng Tổng Thư ký Hội đồng Bộ trưởng (nay là Bộ trưởng

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ), ngoài ra ông còn là một nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng Dân chủ Việt Nam, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Ý nào sau đây ĐÚNG khi nói về tác giả Huy Cận trước cách mạng tháng Tám?

Xem đáp án

Sáng tác của Huy Cận trước Cách mạng tháng 8 mang nét sầu não, buồn thương.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Các sáng tác trước Cách mạng tháng 8 của Huy Cận mang nét buồn thương về điều gì?

Xem đáp án

Trước Cách mạng tháng Tám 1945, Huy Cận nổ tiếng trong làng Thơ mới. Tiếng thơ Huy Cận thời kì này phần đông là sầu thương, vì ông cảm nhận cái bé nhỏ và hữu hạn của kiếp người. Đồng thời, nỗi buồn của ông còn mang cả dấu ấn của thời đại bị nô lệ.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Ý nào sau đây ĐÚNG khi nói về tác giả Huy Cận sau cách mạng tháng Tám?

Xem đáp án

Sau chuyến đi thực tế năm 1958 ở vùng mỏ cẩm Phả, Huy Cận mới thật sự hòa mình vào cuộc sống mới. Từ đấy, cảm giác thơ của Huy Cận mới bộc lộ hết sự chân tình và hồ hởi. Sáng tác của Huy Cận sau Cách mạng tháng 8 mang nét hồ hởi, tràn đầy sức sống.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận