Trắc nghiệm Văn 11 Kết nối Tác giả Kim Lân có đáp án

  • 332 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tác giả Kim Lân tên thật là?

Xem đáp án

Tác giả Kim Lân tên thật là Nguyễn Văn Tài.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Ngoài viết văn, Kim Lân còn được biết đến với vai trò nào?

Xem đáp án

Ngoài viết văn, Kim Lân còn được biết đến với vai trò là diễn viên. Ôn được biết đến qua vai Lão Hạc trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Kim Lân chủ yếu sáng tác ở thể loại nào?

Xem đáp án

Kim Lân chủ yếu sáng tác ở thể loại truyện ngắn.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Các sáng tác của Kim Lân thường viết về đề tài nào?

Xem đáp án

Các sáng tác của Kim Lân thường viết về đề tài cuộc sống và con người ở nông thôn.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Truyện ngắn nào sau đây không phải sáng tác của Kim Lân?

Xem đáp án

Truyện ngắn không phải của Kim Lân là: Cái lò gạch cũ (tên gạo đầu tiên Nam Cao đặt cho tác phẩm Chí Phèo)

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận