Trắc nghiệm Văn 11 Kết nối Tác giả Nam Cao có đáp án

  • 186 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nam Cao tên khai sinh là?

Xem đáp án

Nam Cao tên khai sinh là Trần Hữu Tri.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Nam Cao được biết đến với vai trò là?

Xem đáp án

Nam Cao (tên khai sinh là Trần Hữu Tri) là một nhà văn, nhà thơ, nhà báo và cũng là một chiến sĩ, liệt sỹ.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Nam Cao quê ở?

Xem đáp án

Quê ông tại làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, phủ Lý Nhân (nay là xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Ý nào sau đây không đúng khi nói về tiểu sử Nam Cao?

Xem đáp án

Năm 18 tuổi ông vào Sài Gòn nhận làm thư kí cho một hiệu may.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Quan điểm sáng tác của Nam Cao là?

Xem đáp án

Quan điểm sáng tác:

- Ông theo quan điểm “nghệ thuật vị nhân sinh”: “Nghệ thuật không nên là ánh trăng lừa dối, không cần là ánh trăng lừa dối, nghệ thuật chỉ có thể là tiếng đau khổ kia thoát ra từ những kiếp lầm than”.

- Ông quan niệm: Tác phẩm “phải chứa đựng được một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn, lại vừa phấn khởi; ca tụng tình yêu, bác ái, công bằng” và “Văn chương không cần đến sự khéo tay, làm theo một cách khuôn mẫu. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo ra cái gì chưa có”.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận