Trắc nghiệm Văn 11 Kết nối Tác giả Tố Hữu có đáp án

  • 125 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tố Hữu tên khai sinh là?

Xem đáp án

Nam Cao tên khai sinh là Nguyễn Kim Thành

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Quê Tố Hữu ở?

Xem đáp án

Tổ Hữu quê gốc ở làng Phù Lai, nay thuộc xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Ý nào sau đây đúng về tiểu sử của Tố Hữu?

Xem đáp án

- Tổ Hữu (1920 - 2002)

- Thời thơ ấu: sinh ra và lớn lên trong gia đình Nho học ở Huế, vùng đất cố đô thơ mộng còn lưu giữ nhiều nét văn hóa dân gian.

- Thời thanh niên: sớm giác ngộ cách mạng, hăng say hoạt động và đấu tranh cách mạng, trải qua nhiều lần tù ngục.

- Sau đó, Tố Hữu liên tục giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của đất nước, đặc trách mặt trận văn hóa văn nghệ.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Ý nào sau đây đúng khi nói về phong cách sáng tác của Tố Hữu?

Xem đáp án

Phong cách sáng tác thơ Tố Hữu:

- Về nội dung: Thơ Tố Hữu mang tính chất trữ tình chính trị rất sâu sắc.

+ Hồn thơ luôn hướng đến cái ta chung với lẽ sống lớn, tình cảm lớn, niềm vui lớn của con người cách mạng, của cả dân tộc.

+ Thơ Tố Hữu mang đậm tính sử thi, coi những sự kiện chính trị lớn của đất nước là đối tượng thể hiện và cũng là nguồn cảm hứng cho thơ.

+ Những tư tưởng lớn của thời đại, những tình cảm lớn của con người, những sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc được phản ánh qua giọng thơ tâm tình, ngọt ngào, thương mến.

- Về nghệ thuật: Thơ Tố Hữu mang tính dân tộc rất đậm đà.

+ Sử dụng thể thơ dân tộc: thơ lục bát, thơ thất ngôn.

+ Ngôn ngữ thơ gần gũi, sử dụng nhiều từ ngữ và cách nói dân gian, gần với lời ăn tiếng nói hàng ngày của nhân dân.

+ Thơ phát huy được tính nhạc của tiếng Việt ta.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Tập thơ nào dưới đây KHÔNG PHẢI của Tố Hữu?

Xem đáp án

Hoa dọc chiến hào là tập thơ của tác giả Xuân Quỳnh.

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận