Trắc nghiệm Văn 11 Kết nối Tác giả Văn Cao có đáp án

  • 109 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Ý nào sau đây đúng khi nói về tiểu sử của Văn Cao?

Xem đáp án

Văn Cao tên thật là Nguyễn Văn Cao, sinh ngày 15 tháng 11 năm 1923 tại Lạch Tray, Hải Phòng, xuất thân trong một gia đình viên chức.

Văn Cao tham gia vào nhóm Đồng Vọng của Hoàng Quý cùng Tô Vũ, Canh Thân, Đỗ Nhuận... và bắt đầu sáng tác ca khúc đầu tay Buồn tàn thu vào năm 16 tuổi.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Ông phụ trách công việc gì khi tham gia Việt Minh?

Xem đáp án

Văn Cao tiếp tục tham gia hoạt động trong đội Trừ gian của Việt Minh. Ông viết và phụ trách ấn loát cơ quan Phan Chu Trinh, in sách báo, truyền đơn.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Ai là người duyệt Tiến quân ca làm quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa?

Xem đáp án

Ngày 13 tháng 8 năm 1945, Hồ Chí Minh đã chính thức duyệt Tiến quân ca làm quốc ca của nước Việt Nam

Dân chủ Cộng hòa.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Văn Cao được biết đến rộng rãi với vai trò là?

Xem đáp án

Có thể nói, Văn Cao là một người nghệ sĩ đa tài, thử sức trên mọi lĩnh vực: truyện, thơ, tranh vẽ...Nhưng người ta vẫn biết đến nhiều hơn về ông với tư cách là một nhạc sĩ rất mực tài hoa.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Thơ của Văn Cao mang âm điệu?

Xem đáp án

Tâm hồn nghệ sĩ của Văn Cao biến động qua ba giai đoạn với ba nét đẹp riêng biệt: giai đoạn mềm mại đắm đuối, giai đoạn lạc quan hào sảng và giai đoạn can trường sắc sảo. Và qua ba giai đoạn có trình tự trước sau, có thể khám phá được thế giới nội tâm của Văn Cao.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận