Trắc nghiệm Văn 11 Kết nối Tác phẩm Chiếu cầu hiền có đáp án

  • 137 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Ai là người viết Chiếu cầu hiền?

Xem đáp án

Do Ngô Thì Nhậm viết thay vua Quang Trung vào khoảng năm 1788 – 1789

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Mục đích ra đời của Chiếu cầu hiền là?

Xem đáp án

Mục đích ra đời của Chiếu cầu hiền: Nhằm thuyết phục sĩ phu Bắc Hà ra cộng tác với triều đại Tây Sơn

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Khái niệm thể loại chiếu là?

Xem đáp án

- Chiếu thuộc loại văn nghị luận cổ, thường do vua chúa ban ra để triều đình và nhân dân thực hiện.

- Có thể do vua đích thân viết nhưng thường do các văn tài võ lược viết thay vua.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Phương thức biểu đạt của tác phẩm là?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt: Nghị luận

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Phần 1 tác phẩm nêu vấn đề gì?

Xem đáp án

Mối quan hệ giữa hiền tài và thiên tử.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận