Trắc nghiệm Văn 11 Kết nối Tác phẩm Một thời đại trong thi ca có đáp án

  • 151 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Một thời đại trong thi ca của tác giả nào?

Xem đáp án

Tác giả của Một thời đại trong thi ca là Hoài Thanh

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Một thời đại trong thi ca trích từ tác phẩm nào?

Xem đáp án

Một thời đại trong thi ca trích từ cuốn Thi nhân Việt Nam

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Thể loại của Một thời đại trong thi ca là?

Xem đáp án

Một thời đại trong thi ca thuộc thể loại tiểu luận

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Một thời đại trong thi ca thuộc phần nào của tác phẩm Thi nhân Việt Nam?

Xem đáp án

Một thời đại trong thi ca là bài tiểu luận mở đầu cho cuốn Thi nhân Việt Nam

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Theo tác giả Hoài Thanh, cái khó trong việc tìm ra tinh thần của thơ mới là gì?

Xem đáp án

Khó khăn trong việc tìm ra tinh thần thơ mới:

- Ranh giới giữa thơ mới và thơ cũ không phải lúc nào cũng rõ ràng, dễ nhận ra: “Hôm nay đã phôi phai từ hôm qua và trong cái mới vẫn còn rớt lại ít nhiều cái cũ”

- Cả thơ cũ và thơ mới đều có những cái hay, cái dở: “Khốn nỗi cái tầm thường cái lố lăng chẳng phải của riêng thời nào”

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận