Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Tìm hiểu tác giả Huỳnh Như Phương có đáp án

  • 115 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tác giả Huỳnh Như Phương sinh năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Huỳnh Như Phương (1955)

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Huỳnh Như Phương quê ở đâu?

Xem đáp án

Huỳnh Như Phương quê ở Quảng Ngãi

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Phong cách sáng tác của Huỳnh Như Phương như thế nào?

Xem đáp án

Phong cách sáng tác của ông không rộn ràng khái niệm không rộn ràng thuật ngữ mà chinh phục người đọc bằng những nhận định sắc bén nhưng điềm đạm với một kiểu văn phong mềm mại nhưng quả quyết

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Đâu là sáng tác của Huỳnh Như Phương?

Xem đáp án

Giấc mơ, cảnh tượng và cái nhìn là sáng tác của Huỳnh Như Phương

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Đâu không phải sáng tác của Huỳnh Như Phương?

Xem đáp án

Tiếng nói của xung đột là sáng tác của Đa-ni-en Gốt-li-ép

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận