Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Vài nét về tác giả Uông Ngọc Dậu có đáp án

  • 118 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tác giả Uông Ngọc Dậu sinh năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Tác giả Uông Ngọc Dậu sinh năm 1957

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Tác giả Uông Ngọc Dậu quê ở đâu?

Xem đáp án

Tác giả Uông Ngọc Dậu quê ở Thanh Hóa

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Trước khi trở thành một nhà báo, Uông Ngọc Dậu từng làm gì?

Xem đáp án

Vốn là nhà giáo, cuộc đời đã chọn ông trở thành một nhà báo.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Ông đã nhiều năm làm trưởng đại diện cơ quan Đài tiếng nói Việt Nam tại đâu?

Xem đáp án

Ông đã nhiều năm làm trưởng đại diện cơ quan Đài tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Ông phụ trách Hệ phát thanh dân tộc khi chuyển ra đâu?

Xem đáp án

Chuyển ra Hà Nội, ông phụ trách Hệ phát thanh dân tộc. Tiếp tục mở ra biên độ mới, không phải chỉ là Tây Nguyên, mà là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong khắp cả nước.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận