Trắc nghiệm Văn 7 KNTT Vài nét về đoạn trích Đi lấy mật có đáp án

  • 1389 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đoạn trích Đi lấy mật trích từ tác phẩm nào của nhà văn Đoàn Giỏi?

Xem đáp án

Đoạn trích Đi lấy mật được trích từ tác phẩm Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Tác phẩm Đất rừng phương Nam được xuất bản năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Tác phẩm Đất rừng phương Nam được xuất bản năm 1957

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Đoạn trích Đi lấy mật nằm ở chương mấy của tác phẩm Đất rừng phương Nam?

Xem đáp án

Đoạn trích Đi lấy mật nằm ở chương 9 của tác phẩm Đất rừng phương Nam

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích Đi lấy mật là gì?

Xem đáp án

Đoạn trích Đi lấy mật sử dụng phương thức biểu đạt chính là tự sự

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Đoạn trích Đi lấy mật được kể theo ngôi thứ mấy?

Xem đáp án

Đoạn trích Đi lấy mật được kể theo ngôi thứ nhất

Đáp án cần chọn là: A


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

8 tháng trước

Huỳnh Thị Yến Trang

Bình luận


Bình luận