Trắc nghiệm Văn 7 KNTT Phân tích bài thơ Ngàn sao làm việc có đáp án

  • 1387 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nhân vật “tôi” trong bài thơ Ngàn sao làm việc là ai?

Xem đáp án

Nhân vật “tôi” trong bài thơ Ngàn sao làm việc là chú bé chăn trâu

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Không gian được miêu tả trong bài thơ Ngàn sao làm việc là?

Xem đáp án

Không gian được miêu tả trong bài thơ Ngàn sao làm việc là ở một đồng quê xanh thẫm có các bờ bụi rậm

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Các vì sao xuất hiện trong bài thơ là?

Xem đáp án

Các vì sao xuất hiện trong bài thơ là: sao Thần Nông, sao Hôm, nhóm Đại Hùng Tinh

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Trong bài thơ Ngàn sao làm việc, ngôi sao Hôm được so sánh với sự vật nào?

Xem đáp án

“Rờ rỡ ngôi sao Hôm

Như đuốc đèn soi cá”

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Trong bài thơ, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nào khi miêu tả nhóm sao Đại Hùng Tinh?

Xem đáp án

“Buông gàu”, “tát nước” là những từ chỉ hành động của con người, tác giả đã sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa khi miêu tả nhóm sao Đại Hùng Tinh.

Đáp án cần chọn là: A


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

8 tháng trước

Huỳnh Thị Yến Trang

Bình luận


Bình luận