Trắc nghiệm Văn 7 KNTT Lý thuyết về tác giả Nguyễn Khoa Điềm có đáp án

  • 1152 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đâu là năm sinh của tác giả Nguyễn Khoa Điềm?

Xem đáp án

Nguyễn Khoa Điềm sinh năm 1943

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Địa danh nào là quê quán của tác giả Nguyễn Khoa Điềm?

Xem đáp án

Nguyễn Khoa Điềm quê ở làng An Cựu, xã Thủy An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Thơ Nguyễn Khoa Điềm có gì đặc biệt?

Xem đáp án

Thơ Nguyễn Khoa Điềm thể hiện tình yêu quê hương, đất nước tha thiết với nhiều suy tư sâu sắc.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Thơ của Nguyễn Khoa Điềm lấy chất liệu từ văn học Việt Nam và cảm hứng từ?

Xem đáp án

Thơ của Nguyễn Khoa Điềm lấy chất liệu từ văn học Việt Nam và cảm hứng từ quê hương, con người và tinh thần chiến đấu của người chiến sĩ Việt Nam yêu nước.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Chọn những thông tin chính xác về tiểu sử của tác giả Nguyễn Khoa Điềm

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A, D, E, F


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

8 tháng trước

Đào thanh tùng

Ôn tập rất tuyệt

Bình luận


Bình luận