Trắc nghiệm Văn 7 KNTT Vài nét về bài thơ Đồng dao mùa xuân có đáp án

  • 1137 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Bài thơ Đồng dao mùa xuân được Nguyễn Khoa Điềm sáng tác năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Bài thơ Đồng dao mùa xuân được Nguyễn Khoa Điềm sáng tác năm 1994

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Bài thơ Đồng dao mùa xuân thuộc thể thơ gì?

Xem đáp án

Bài thơ Đồng dao mùa xuân thuộc thể thơ bốn chữ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Bài thơ Đồng dao mùa xuân viết về nội dung gì?

Xem đáp án

Bài thơ Đồng dao mùa xuân viết về người lính, dưới góc nhìn chiêm nghiệm của một con người thời bình.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ Đồng dao mùa xuân là gì?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ Đồng dao mùa xuân là biểu cảm

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Bố cục bài thơ Đồng dao mùa xuân được chia thành mấy phần?

Xem đáp án

Bố cục bài thơ Đồng dao mùa xuân được chia thành 3 phần:

- Phần 1 (Khổ 1): giới thiệu hình ảnh và xuất thân người lính

- Phần 2 (Khổ 2): thông báo về việc đất nước hòa bình nhưng người lính không về nữa

- Phần 3 (Các khổ còn lại): tái hiện lại những khoảnh khắc, khía cạnh trong tâm hồn người lính nơi chiến trận

Đáp án cần chọn là: B


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

8 tháng trước

Đào thanh tùng

Ôn tập rất tuyệt

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thị Diệu Linh
20:20 - 06/11/2023

Ok