Trắc nghiệm Văn 7 KNTT Phân tích bài thơ Đồng dao mùa xuân có đáp án

  • 1185 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Bài thơ Đồng dao mùa xuân viết về nội dung gì?

Xem đáp án

Bài thơ Đồng dao mùa xuân viết về người lính, dưới góc nhìn chiêm nghiệm của một con người thời bình

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Bài thơ Đồng dao mùa xuân chủ yếu gieo vần gì?

Xem đáp án

Bài thơ Đồng dao mùa xuân chủ yếu gieo vần cách (chữ cuối của dòng chẵn vần với nhau)

Ví dụ:

“Có một người lính

Chưa một lần yêu

Cà phê chưa uống

Còn mê thả diều”

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Hình ảnh người lính hiện lên với các đặc điểm gì?

Xem đáp án

- Hình ảnh người lính hiện lên với các đặc điểm:

+ Hồn nhiên, trong sáng: chưa từng yêu, còn mê thả diều.

+ Hiền lành, nhân hậu: cái cười hiền lành.

+ Anh hùng, sống lí tưởng: hình ảnh “mắt trong”, “vai đầy núi non” thể hiện lòng quyết tâm, phẩm chất anh hùng và lí tưởng sống vì đất nước, vì quê hương của người lính

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Đoạn thơ “Anh thành ngọn lửa/ Bạn bè mang theo” thể hiện tình cảm của ai dành cho người lính?

Xem đáp án

Đoạn thơ “Anh thành ngọn lửa/ Bạn bè mang theo” thể hiện tình cảm của những người đồng đội dành cho người lính

Đáp án cần chọn là: A


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

8 tháng trước

Đào thanh tùng

Ôn tập rất tuyệt

Bình luận


Bình luận